โรงเรียนบ้านเนินเสาธง
133/1 หมู่ 12 ถ.หนองตารส-ชากลาว   ตำบลตะพง  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/09/2017
สถิติผู้เข้าชม 24990
Page Views 25743
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนนิคมวิทยา นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา
2 โรงเรียนวัดชากผักกูด นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา
5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา
6 โรงเรียนบ้านหนองระกำ พนานิคม นิคมพัฒนา
7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 9 พนานิคม นิคมพัฒนา
8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 พนานิคม นิคมพัฒนา 038893712
9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 พนานิคม นิคมพัฒนา
10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3 มะขามคู่ นิคมพัฒนา
11 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 มะขามคู่ นิคมพัฒนา
12 โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า นิคมพัฒนา 038636698
13 โรงเรียนวัดกระเฉท มาบข่า นิคมพัฒนา
14 โรงเรียนวัดห้วงหิน ชากบก บ้านค่าย (038) 646559
15 โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน ชากบก บ้านค่าย
16 โรงเรียนบ้านเขาลอย ชากบก บ้านค่าย
17 โรงเรียนวัดชากกอไผ่ ชากบก บ้านค่าย
18 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู ตาขัน บ้านค่าย
19 โรงเรียนวัดหนองตะแบก ตาขัน บ้านค่าย
20 โรงเรียนวัดตาขัน ตาขัน บ้านค่าย
21 โรงเรียนวัดบ้านเก่า ตาขัน บ้านค่าย
22 โรงเรียนบ้านหลังเขา บางบุตร บ้านค่าย
23 โรงเรียนวัดหวายกรอง บางบุตร บ้านค่าย
24 โรงเรียนบ้านเขาหวาย บางบุตร บ้านค่าย
25 โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง บางบุตร บ้านค่าย
26 โรงเรียนวัดหนองพะวา บางบุตร บ้านค่าย 038032636
27 โรงเรียนบ้านชากมะหาด บางบุตร บ้านค่าย 0882095354
28 โรงเรียนเวชประสิทธิ์วิทยา บ้านค่าย บ้านค่าย
29 โรงเรียนวัดบ้านค่าย บ้านค่าย บ้านค่าย (038) 642687
30 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม บ้านค่าย บ้านค่าย
31 โรงเรียนวัดเกาะ หนองตะพาน บ้านค่าย
32 โรงเรียนบ้านหนองสะพาน หนองตะพาน บ้านค่าย 038-010055 , 08-1577-3828
33 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ หนองบัว บ้านค่าย 038033243
34 โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ หนองบัว บ้านค่าย
35 โรงเรียนบ้านคลองขนุน หนองบัว บ้านค่าย
36 โรงเรียนวัดหนองกรับ หนองบัว บ้านค่าย
37 โรงเรียนวัดปทุมาวาส หนองบัว บ้านค่าย 038961070
38 โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย หนองบัว บ้านค่าย
39 โรงเรียนบ้านท่าเสา หนองบัว บ้านค่าย 0-3801-0056,0-3803-3040
40 โรงเรียนวัดหนองกระบอก หนองละลอก บ้านค่าย
41 โรงเรียนวัดดอนจันทน์ หนองละลอก บ้านค่าย
42 โรงเรียนบ้านมาบตอง หนองละลอก บ้านค่าย 0-3889-2277
43 โรงเรียนวัดไร่ หนองละลอก บ้านค่าย
44 โรงเรียนบ้านตีนเนิน หนองละลอก บ้านค่าย
45 โรงเรียนบ้านหนองละลอก หนองละลอก บ้านค่าย
46 โรงเรียนบ้านค่าย หนองละลอก บ้านค่าย
47 โรงเรียนวัดเนินกระปรอก บ้านฉาง บ้านฉาง
48 โรงเรียนอนุบาลชุมชนพัฒนา บ้านฉาง บ้านฉาง
49 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา บ้านฉาง บ้านฉาง
50 โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง บ้านฉาง บ้านฉาง
51 โรงเรียนบ้านพยูน บ้านฉาง บ้านฉาง
52 โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด บ้านฉาง บ้านฉาง
53 โรงเรียนอุดมวิทยากูล บ้านฉาง บ้านฉาง
54 โรงเรียนวัดบ้านฉาง บ้านฉาง บ้านฉาง
55 โรงเรียนบ้านคลองทราย พลา บ้านฉาง
56 โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม พลา บ้านฉาง
57 โรงเรียนวัดพลา พลา บ้านฉาง
58 โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ สำนักท้อน บ้านฉาง
59 โรงเรียนวัดสระแก้ว สำนักท้อน บ้านฉาง
60 โรงเรียนพัฒนเวช สำนักท้อน บ้านฉาง
61 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สำนักท้อน บ้านฉาง
62 โรงเรียนสัจจศึกษา สำนักท้อน บ้านฉาง
63 โรงเรียนวัดสมบูรณาราม สำนักท้อน บ้านฉาง
64 โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน สำนักท้อน บ้านฉาง
65 โรงเรียนวัดชากหมาก สำนักท้อน บ้านฉาง
66 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา สำนักท้อน บ้านฉาง
67 โรงเรียนบ้านหนองบอน ตาสิทธิ์ ปลวกแดง
68 โรงเรียนบ้านคลองกรำ ตาสิทธิ์ ปลวกแดง
69 โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก ตาสิทธิ์ ปลวกแดง
70 โรงเรียนบ้านปลวกแดง ปลวกแดง ปลวกแดง
71 โรงเรียนอรวินวิทยา ปลวกแดง ปลวกแดง
72 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ปลวกแดง ปลวกแดง
73 โรงเรียนมัธยมพิริยวิทยา ปลวกแดง ปลวกแดง
74 โรงเรียนบ้านสะพานสี่ มาบยางพร ปลวกแดง 038891449
75 โรงเรียนบ้านมาบเตย มาบยางพร ปลวกแดง 038-659180
76 โรงเรียนบ้านมาบยางพร มาบยางพร ปลวกแดง 0-3801-0012
77 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ มาบยางพร ปลวกแดง
78 โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย ละหาร ปลวกแดง
79 โรงเรียนบ้านปากแพรก ละหาร ปลวกแดง
80 โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง หนองไร่ ปลวกแดง
81 โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง หนองไร่ ปลวกแดง
82 โรงเรียนบ้านบึงตาต้า หนองไร่ ปลวกแดง
83 โรงเรียนบ้านหนองไร่ หนองไร่ ปลวกแดง
84 โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ แม่น้ำคู้ ปลวกแดง
85 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 แม่น้ำคู้ ปลวกแดง
86 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 แม่น้ำคู้ ปลวกแดง
87 โรงเรียนบ้านหนองมะปริง แม่น้ำคู้ ปลวกแดง
88 โรงเรียนบ้านวังประดู่ แม่น้ำคู้ ปลวกแดง
89 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 แม่น้ำคู้ ปลวกแดง
90 โรงเรียนอนุบาลพรพิทยา เมืองระยอง
91 โรงเรียนบ้านไร่จันดี กะเฉด เมืองระยอง
92 โรงเรียนวัดแกลงบน กะเฉด เมืองระยอง
93 โรงเรียนบ้านสมานมิตร กะเฉด เมืองระยอง
94 โรงเรียนวัดธงหงส์ กะเฉด เมืองระยอง
95 โรงเรียนบ้านตะพุนทอง กะเฉด เมืองระยอง
96 โรงเรียนอนุบาลมณีพิทักษ์ ตะพง เมืองระยอง
97 โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพง เมืองระยอง
98 โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง ตะพง เมืองระยอง
99 โรงเรียนวัดยายดา ตะพง เมืองระยอง
100 โรงเรียนบ้านเนินเสาธง ตะพง เมืองระยอง
101 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ทับมา เมืองระยอง
102 โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม ทับมา เมืองระยอง 038021763-4, 0899383301, 0843621281
103 โรงเรียนกวงฮั้ว ท่าประดู่ เมืองระยอง
104 โรงเรียนตรีวิทย์ศึกษา ท่าประดู่ เมืองระยอง
105 โรงเรียนสมคิดวิทยา ท่าประดู่ เมืองระยอง
106 โรงเรียนอนุบาลระยอง ท่าประดู่ เมืองระยอง
107 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ท่าประดู่ เมืองระยอง
108 โรงเรียนระยองวิทยาคม ท่าประดู่ เมืองระยอง
109 โรงเรียนบ้านอนุบาล ท่าประดู่ เมืองระยอง
110 โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน นาตาขวัญ เมืองระยอง 038 031024
111 โรงเรียนบ้านชะวึก นาตาขวัญ เมืองระยอง
112 โรงเรียนวัดนาตาขวัญ นาตาขวัญ เมืองระยอง
113 โรงเรียนวัดน้ำคอก น้ำคอก เมืองระยอง
114 โรงเรียนบ้านตะเกราทอง บ้านแลง เมืองระยอง
115 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง บ้านแลง เมืองระยอง
116 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ปากน้ำ เมืองระยอง
117 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ มาบตาพุด เมืองระยอง
118 โรงเรียนวุฒินันท์ มาบตาพุด เมืองระยอง
119 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง
120 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา มาบตาพุด เมืองระยอง 038 -681478
121 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด มาบตาพุด เมืองระยอง
122 โรงเรียนวัดตากวน มาบตาพุด เมืองระยอง
123 โรงเรียนวัดธรรมสถิต สำนักทอง เมืองระยอง
124 โรงเรียนบ้านสำนักทอง สำนักทอง เมืองระยอง (038) 634110
125 โรงเรียนบ้านยายจั่น สำนักทอง เมืองระยอง
126 โรงเรียนบ้านชากลูกหญ้า ห้วยโป่ง เมืองระยอง
127 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ห้วยโป่ง เมืองระยอง
128 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง ห้วยโป่ง เมืองระยอง
129 โรงเรียนวัดมาบชลูด ห้วยโป่ง เมืองระยอง
130 โรงเรียนอารีย์วัฒนา เชิงเนิน เมืองระยอง 038-622080
131 โรงเรียนบ้านถม เชิงเนิน เมืองระยอง
132 โรงเรียนวัดบ้านดอน เชิงเนิน เมืองระยอง
133 โรงเรียนวัดเกาะกลอย เชิงเนิน เมืองระยอง
134 โรงเรียนบ้านหนองจอก เชิงเนิน เมืองระยอง
135 โรงเรียนวัดปลวกเกตุ เชิงเนิน เมืองระยอง
136 โรงเรียนวัดหนองสนม เนินพระ เมืองระยอง
137 โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 เนินพระ เมืองระยอง
138 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง เนินพระ เมืองระยอง
139 โรงเรียนวัดเนินพระ เนินพระ เมืองระยอง
140 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เนินพระ เมืองระยอง
141 โรงเรียนศิริพรระยอง เนินพระ เมืองระยอง
142 โรงเรียนวัดกรอกยายชา เนินพระ เมืองระยอง 0-3868-6682
143 โรงเรียนวัดในไร่ เพ เมืองระยอง
144 โรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร เพ เมืองระยอง
145 โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ เพ เมืองระยอง (038) 651871
146 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ เพ เมืองระยอง
147 โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง เพ เมืองระยอง
148 โรงเรียนอนันต์ศึกษา เพ เมืองระยอง 038-651534
149 โรงเรียนวัดท่าเรือ แกลง เมืองระยอง
150 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง แกลง เมืองระยอง
151 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง แกลง เมืองระยอง
152 โรงเรียนบ้านเขายายชุม แกลง เมืองระยอง