โรงเรียนบ้านเนินเสาธง
133/1 หมู่ 12 ถ.หนองตารส-ชากลาว   ตำบลตะพง  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่